Auteur: Emmeline Westerhof

Protocol i.v.m. Corona voor paardrijden via PC/RV de Duinruiter(tje)s bij Stal Westerhof

Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. Ook PC/RV de Duinruitjer(tje)s werkt toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord…

Door Emmeline Westerhof 30 april 2020 Uit