Protocol i.v.m. Corona voor paardrijden via PC/RV de Duinruiter(tje)s bij Stal Westerhof

30 april 2020 Uit Door Emmeline Westerhof

Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.

Ook PC/RV de Duinruitjer(tje)s werkt toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde opstart is het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar www.nocnsf.nl/sportprotocol.

Maatregelen PC/RV de Duinruiter(tje)s
* Sporters houden 1,5 meter van elkaar.
* Alleen personen die toestemming hebben mogen aanwezig zijn op de accommodatie.
* Op basis van de planning kunnen personen gebruikmaken van de faciliteiten. De 1,5 meter dient te allen tijde in acht genomen te worden en wij treffen hiervoor extra hygiënemaatregelen.
* Op de parkeerplaats wordt voldoende afstand gehouden tussen auto’s met trailers. Dit om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben en altijd 1,5 meter afstand te kunnen houden.
* Sanitaire voorzieningen zijn beperkt open voor de aanwezigen.
* Het gebruik van de kantine is niet toegestaan.
* Het is noodzakelijk dat de trailers zo ver mogelijk tot het hek doorrijden. Na afloop van de le dient men niet onnodig te blijven, zodat op deze manier de doorstroom van de volgende les(sen) goed kan plaatsvinden. De route op het bedrijf voor aan- en wegrijden is zo goed geregeld en kan zo op veilige manier het verkeer plaatsvinden.
* Bij aankomst dient men te verzamelen in de andere rijbak dan waar de les wordt gegeven. Dit zodat de 1,5 meter afstand op een correcte manier kan worden nageleefd en om groepsvorming te voorkomen.

Paardrijden alle doelgroepen
* Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Onze instructeur en begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.
* Ouders/verzorgers of toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van de kinderen. Echter, mocht ondersteuning noodzakelijk zijn bij de sportactiviteit dan mag er één ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn.
* Ruiters met een eigen pony mogen bij het poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen alleen geholpen worden door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s die niet gestald staan op de betreffende accommodatie vindt plaats buiten bij de trailer. Er wordt 1,5 meter afstand aangehouden.

Communicatie
* Op de accommodatie zijn posters opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk te maken aan de ruiters.
* Alle ruiters die op onze accommodatie komen om te sporten ontvangen via e-mail een bericht met de regels op onze accommodatie. Voor jonge ruiters tot en met 12 jaar wordt richting de ouders/verzorgers gecommuniceerd.
* De hygiëne- en gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar op onze locatie.
* Informatie over de genomen maatregelen zijn per e-mail kenbaar gemaakt. Op de locatie is dit nogmaals aangegeven.

Wedstrijden
* Er vinden op onze accommodaties geen georganiseerde evenementen en wedstrijden plaats.